Número de referència per a la llegenda i enllaç amb fotoNúmero sense foto
Documentació i sala de lectura
Aula de formació
Redacció
Administració, distribució, resursos humans
Fotografia
Publicacions especials
Producció i disseny de publicitat
Cafeteria restaurant la Farinera
Sala del Comité d'Empresa
Departament comercial
Pàrquing soterrani Accés a soterranis (pàrquing i magatzem)

1. Redacc9. Documentació i sala de lectura 10. Administració, cobraments, distribució i recursos humans 13. Fotografia 14. Publicacions especials 15. Producció i disseny de publicitat 16. Departament comercial 17. Cafeteria restaurant La Farinera 21. Accés a soterranis (pàrquing i magatzem) 23. Pàrquing soterrani 24. Sala del comitè d’empresa 25. Aula de formació.

Fotos: M. Lladó i T. Dalmau. Realitat virtual: Ll. Romero

 

Produït i dissenyat per: