Número de referència per a la llegenda i enllaç amb fotoNúmero sense foto
Documentació i sala de lectura
Aula de formació
Administració
Redacció
Pati interior Cafeteria restaurant
Unitats d'aire condicionat
Informàtica
Detall del sostre interior
Generador d'energia
Sala de fumadors
Pont de connexió
Terrat de l'edifici noble
Unitats d'aire condicionat
Espiga
Recepció
Sales d'Actes i de Juntes
Despatx de Secretaria i sala de reunions Escala d'accés de l'edifici noble Rebedor institucional
Despatxos de Direcció
Club del Subscriptor Dep. de Difusió Serveis Tècnics i Manteniment

1. Redacc2. Sala de reunions i despatx de la secretaria de direcció 3. Departament de difusió 4. Serveis tècnics i de manteniment 5. Despatxos de la direcció 6. Rebedor institucional a l’entrada del xalet 7. Sala d’actes i sala de juntes 8. Informàtica i «cervell» central 9. Documentació i sala de lectura 10. Administració, cobraments, distribució i recursos humans 11. Sala de fumadors i d’esbargiment del personal 12. Generador d’energia i grup d’unitats exteriors d’aire condicionat 17. Cafeteria restaurant La Farinera 18. Club del Subscriptor 19. Recepció del complex de la Farinera 20. Pati interior 22. Unitats d’aire condicionat exterior 25. Aula de formació. 26. Antic pont de connexió entre la casa senyorial i l'actual ala de redacció. 27. Detall de la façana amb l' "espiga" dissenyada per Rafael Masó 28. Escala d'accés al primer pis de l'edifici noble 29. Detall del sostre de l'edifici noble 30. Terrat de l'edifici noble.

Fotos: M. Lladó i T. Dalmau. Realitat virtual: Ll. Romero

 

Produït i dissenyat per: